Penny Penny
Penny Penny
Penny
Penny
Campanie Coca Cola

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Coca Cola”

derulata in perioada 14.04.2021-11.05.2021

 

CAPITOLUL I – Organizatorul campaniei si scopul acesteia:

1.1          Organizatorul campaniei, intitulat „Coca Cola”, este societatea, REWE Romania S.R.L., cu sediul social in Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO (denumita in continuare “REWE”)reprezentata prin Administrator Daniel Gross

 in parterneriat cu

1.2          Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, denumita in cele ce urmeaza "Coca Cola"

si

1.3      SC Staicu Studio S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Darstelor, nr. 2, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5350/2002, cod unic de inregistrare  RO14718630, denumită în cele ce urmeaza “LYVRA”.

1.3          Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

·            pe site-ul penny.lyvra.ro

·            la sediul magazinelor participante, astfel cum sunt acestea mentionate mai jos.

1.4          Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, conform pct. 1.2.

CAPITOLUL II – Durata campaniei, aria de desfasurare si participantii:

Campania se va derula in perioada 14.04.2021 ora 11.00 -11.05.2021 ora 18.00, pe platforma de comenzi cu livrare la domiciliu penny.lyvra.ro produsele comandate putandu-se livra doar din magazinele menționate mai jos, care beneficiază de serviciul de livrare la domiciliu in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament:

Nr. Crt.

Nr. Filiala

Cod Postal

Denumire Filiala

Adresa

Judetul

1

4328

12352

BUCURESTI BUCURESTII NOI

Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1

BUCURESTI

2

4343

52065

BUCURESTI NASAUD

Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5

BUCURESTI

3

4451

040993 

BUCURESTI LUICA

Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4

BUCURESTI

4

4471

77190

PIPERA

Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari

ILFOV

5

4498

61333

BUCURESTI - BD.TIMISOARA

B-dul Timisoara, Nr. 56, Sector 6

BUCURESTI

6

4504

32066

BUCURESTI FIZICIENILOR

Bd. Fizicienilor, Nr. 28-32, Sector 3

BUCURESTI

7

4602

22325

BUCURESTI XXL

Str. Fundeni, Nr. 38-40, Sector 2

BUCURESTI

Comenzile online se pot livra numai pe teritoriul Bucuresti si judetul Ilfov, conform termenilor si conditiilor prevazute pe site-ul penny.lyvra.ro.

Participantii la aceasta Campanie sunt clientii care acceseaza platforma Lyvra, respectiv inseamna persoana fizica care achizitioneaza cu ajutorul Lyvra unul sau mai multe Produse Participante, prin lansarea unei comenzi ferme catre Livrator, utilizand platforma penny.lyvra.ro.

CAPITOLUL III – Produsele participante la campanie:

La aceasta campanie participa produse din categoria bauturi (denumite in continuare „Produsele Participante”), apartinand marcii Pepsi in limita stocului disponibil din fiecare magazin particioant

Cod

Produs Participant

930486

*IZVORUL ALB APA PLATA 1,5L/*IZVORUL ALB STILL MINERAL WATER 1,5L

106337

*DORNA APA CARBOGAZIFICATA 1,5L/*DORNA CARBO MINERAL WATER 1,5L

935961

IZVORUL ALB APA PLATA 500ML/IZVORUL ALB STILL MINERAL WATER 500ML

107243

*DORNA APA CARBOGAZIFICATA 500ML/*DORNA CARBO MINERAL WATER 500ML

926747

*POIANA NEGRI APA MIN CARBOGAZOASA500ML/*POIANA NEGRI CARBO MINERAL WATER500ML

910720

?*POIANA NEGRI APA MIN CARBO APRIGA 2L/?*POIANA NEGRI CARBO MINERAL WATER 2L

116510

IZVORUL ALB APA PLATA 2L/IZVORUL ALB STILL MINERAL WATER 2L

931494

COCA COLA 2X2L/COCA COLA 2X2L

906935

*COCA-COLA REGULAR 2.5L/*COCA-COLA REGULAR 2.5L

955593

*COCA COLA REGULAR 6X330ML DOZA/*COCA COLA REGULAR 6X330ML CAN

926057

?*COCA COLA REGULAR 2X1,25L/?*COCA COLA REGULAR 2X1,25L

923416

*COCA-COLA 1,25L/*COCA-COLA 1,25L

931495

COCA-COLA 500ML/COCA-COLA 500ML

913625

$COCA COLA DOZA 330ML/$COCA COLA CAN 330ML

912667

?*COCA COLA 2X2L + FANTA 2L/?*COCA COLA 2X2L + FANTA 2L

110267

*COCA-COLA REGULAR 2L/*COCA-COLA REGULAR 2L

926120

$COCA COLA REGULAR NRGB 330ML/$COCA COLA REGULAR NRGB 330ML

947717

?*COCA COLA LIME 2L/?*COCA COLA LIME 2L

935499

*COCA-COLA ZERO 2.5L/*COCA-COLA ZERO 2.5L

955594

*COCA COLA ZERO 6X330ML DOZA/*COCA COLA ZERO 6X330ML CAN

944916

*COCA COLA ZERO 1,25L/*COCA COLA ZERO 1,25L

950055

*COCA COLA LIME ZERO 2L/*COCA COLA LIME ZERO 2L

937504

COCA-COLA ZERO 500ML/COCA-COLA ZERO 500ML

955595

*COCA COLA ZERO LIME 6X330ML DOZA/*COCA COLA ZERO LIME 6X330ML CAN

913890

$COCA COLA ZERO DOZA 330ML/$COCA COLA ZERO CAN 330 ML

949882

*COCA COLA LIME ZERO 500ML/*COCA COLA LIME ZERO 500ML

950480

$COCA COLA ZERO LIME CAN 330ML/$COCA COLA ZERO LIME CAN 330ML

922805

*COCA-COLA ZERO 2L/*COCA-COLA ZERO 2L

935417

*FANTA ORANGE 2.5L/*FANTA ORANGE 2.5L

908739

*FANTA PORTOCALE 2X2L/*FANTA ORANGE 2X2L

935500

*FANTA MADNESS 2.5L/*FANTA MADNESS 2.5L

955592

*FANTA PORTOCALE  6X330ML DOZA/*FANTA ORANGE  6X330ML CAN

918049

*SPRITE CARBO LAMAIE&LAMAIE VERDE 2L/*SPRITE LEMON 2L

947729

*FANTA ZERO GRAPEFRUIT ROZ  2L/*FANTA ZERO PINK GRAPEFRUIT 2L

923415

FANTA PORTOCALA 1.25L/FANTA ORANGE 1.25L

935960

FANTA BAUTURA CARBO 500ML PORTOCALE/FANTA ORANGE 500ML

913657

$FANTA PORTOCALE 330ML/$FANTA ORANGE 330ML

937506

SPRITE CARBO LAMAIE&LAMAIE VERDE 500ML/SPRITE 500ML

931952

*FANTA PORTOCALE 2L/*FANTA PORTOCALE 2L

931951

*FANTA MADNESS 2L/*FANTA MADNESS 2L

911193

SCHWEPPES CARBO BITTER LEMON 1,5L/SCHWEPPES BITTER LEMON 1,5L

940094

*SCHWEPPES CARBO MANDARIN 1,5L/SCHWEPPES MANDARIN 1,5L

908597

SCHWEPPES CARBO TONIC WATER 1,5L/SCHWEPPES TONIC WATER 1,5L

940099

*SCHWEPPES CARBO MANDARIN 500ML/*SCHWEPPES MANDARIN 500ML

947024

*FUZETEA ICE TEA PIERSICA HIBISCUS 1,5L/*FUZETEA ICE TEA PEACH HIBISCUS 1,5L

947025

*FUZETEA ICE TEA LAMAIE LEMONGRASS 1,5L/*FUZETEA ICE TEA LEMON LEMONGRASS 1,5L

947280

*FUZETEA ICE TEA PIERSICA HIBISCUS500ML/*FUZETEA ICE TEA PEACH HIBISCUS 500ML

947281

*FUZETEA ICE TEA LAMAIE LEMONGRASS500ML/*FUZETEA ICE TEA LEMON LEMONGRASS 500ML

927936

*COCA COLA REGULAR 6X330ML NRGB

 

CAPITOLUL IV – Mecanismul Campaniei:

4.1      La achizitionarea de Produse Participante  in valoare de minimum 39.99 RON (TVA inclus) prin intermediul platformei LYVRA, pe acelasi bon fiscal, in Perioada Campaniei 14.04.2021-11.05.2021, REWE va acorda pe bonul fiscal o reducere de 19.99 Ron, TVA inclus,

In situatia in care pe un bon fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat valoarea minima pentru participare, clientul va primi aceeasi reducere de 19.99 RON.

 Toti clientii care vor utiliza platforma de livrari la domiciliu penny.lyvra.ro si vor achizitiona Produse participante in conditiile prevazute in prezentul Regulament vor beneficia de reducerea de 19,99 lei fara a fi necesare alte demersuri.

4.2      Dupa data incetarii campaniei, Produsele Participante isi vor pierde aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate și nicio obligatie în legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

CAPITOLUL V – Limitarea raspunderii

5.1      Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din activitatile de manipulare si distribuire a Produselor Participante, care raman in sarcina transportatorului.

5.2      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului sau a oricarei persoane interesate, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL VI – Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1.    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele cu caracter personal ale Persoanelor care inainteaza reclamatii sunt colectate de Rewe Romania în calitate de operator de date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul solutionarii reclamatiilor legate de derularea Campaniei.

6.2.    Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanţii la această Campanie declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le- au citit şi le-au inteles integral în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3.    Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele care transmit reclamatii privind derularea Campaniei.

6.4.    Datele cu caracter personal prelucrate sunt minim: nume, prenume si numarul de telefon. In situatia in care reclamatia va fi transmisa prin e-mail, va fi prelucrata si adresa de e-mail. De asemenea, poate fi prelucrata si adresa de domiciliu sau semnatura persoanei vizate, dupa caz. Suplimentar, pot fi prelucrate si alte date care sunt necesare in vederea identificarii reclamantului si solutionarii plangerii.

6.5.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri(temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

- Soluționarea plângerilor formulate de participant în legatură cu derularea Campaniei. Persoanele vizate au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare a Campaniei potrivit prezentului Regulament. De asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității Organizatorului (interes legitim);

- Datele Participanţilor pot fi prelucrate de Organizator şi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul obligației legale ( obligatie legala);

- Organizatorul poate prelucra datele Participanţilor în vederea soluționării altor plangeri formulate de persoanele care se consideră vătamate, apărarea drepturilor Organizatorului, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări sau analize (interesul legitim al Organizatorului);

6.6.    Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate: (a) dreptul de acces; (b) dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor; (c) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii; (d) dreptul de a va opune prelucrarii; (f) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; (g) dreptul la portabilitatea datelor; (h) dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente. Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Rewe Romania regasiti la adresa https://www.penny.ro.

6.7.    Datele vor putea fi dezvaluite autoritatilor sau partenerilor contractuali strict in vederea solutionarii reclamatiilor, dar nu vor fi transferate in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

6.8.    Datele vor fi stocate de catre Organizator pe perioada de prescriptie civila, penala sau fiscala, dupa caz.

 

CAPITOLUL VII – Modificarea campaniei

7.1      Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/sau caz fortuit astfel cum sunt acestea definite de lege.

7.2      De asemenea, in cazul modificarii duratei campaniei sau a oricarei prevederi din prezentul Regulament, Organizatorul va aduce la cunostinta celor interesati aceste modificari prin incheierea de acte aditionale.

7.3      Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

pe site-ul penny.lyvra.ro

 

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite.

 

CAPITOLUL VIII– Litigii

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator in termen de maximum 48 ore de la data achizitionarii Produselor Participante cu privire la produse sau aspecte organizatorice, la sediul acestuia mentionat in Capitolul 1 sau la adresa de e-mail contact@penny.ro. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, numarul de telefon, precum si date suplimentare care pot fi necesare pentru identificarea reclamantului.

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatiei.

Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.