Penny Penny
Penny Penny
Penny
Penny
Campanie Mars

                                                                                                        REGULAMENTUL CAMPANIEI

                                                                                                                  „Promoție Mars”

                                                                                                derulata in perioada 18.11.2020-15.12.2020

 

CAPITOLUL I – Organizatorul campaniei si scopul acesteia:

1.1          Organizatorul campaniei este societatea REWE Romania S.R.L., cu sediul social in Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO (denumita in continuare “REWE”) in parterneriat cu

1.2          Mars România S.R.L., o societate din Romania, cu sediul social in Bucureşti, Str. Aviator Popisteanu 54A, sector 1, Expo Business Park, Cladirea 1, etaj 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470 și

1.3          Staicu Studio S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Darstelor, nr. 2, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5350/2002, cod unic de inregistrare RO14718630, denumită în cele ce urmeaza “LYVRA”.

1.4          CAPITOLUL II – Durata campaniei si aria de desfasurare:

Campania se va derula in perioada 18.11.2020 ora 11:00 - 15.12.2020 ora 18:00 pe platforma de comenzi cu livrare la domiciliu penny.lyvra.ro, produsele comandate putandu-se livra doar din magazinele menționate mai jos, care beneficiază de serviciul de livrare la domiciliu in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament:

Nr. Crt.

Nr. Filiala

Cod Postal

Denumire Filiala

Adresa

Judetul

1

4328

12352

BUCURESTI BUCURESTII NOI

Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1

BUCURESTI

2

4343

52065

BUCURESTI NASAUD

Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5

BUCURESTI

3

4451

040993 

BUCURESTI LUICA

Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4

BUCURESTI

4

4471

77190

PIPERA

Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari

ILFOV

5

4498

61333

BUCURESTI - BD.TIMISOARA

B-dul Timisoara, Nr. 56Sector 6

BUCURESTI

6

4504

32066

BUCURESTI FIZICIENILOR

Bd. Fizicienilor, Nr. 28-32, Sector 3

BUCURESTI

7

4602

22325

BUCURESTI XXL

Str. Fundeni, Nr. 38-40, Sector 2

BUCURESTI

 

 

Comenzile online se pot livra numai pe teritoriul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, conform termenilor si conditiilor prevazute pe site-ul penny.lyvra.ro

Participantii la aceasta Campanie sunt clientii care acceseaza platforma Lyvra, respectiv inseamna persoana fizica care achizitioneaza cu ajutorul Lyvra unul sau mai multe Produse Participante, prin lansarea unei comenzi ferme catre Livrator continand produsele participante, utilizand platforma penny.lyvra.ro.

 

CAPITOLUL III – Produsele participante la campanie:

La aceasta campanie participa produse din categoria dulciuri și mâncare pentru animale (denumite in continuare „Produsele Participante”), in limita stocurilor diponibile in fiecare magazin participant, apartinand urmatoarelor marci, detinute de Mars Romania.

Nr.

Articole

100967

BOUNTY BATON DE CIOCOLATA COCOS 57G

906581

BOUNTY TRIO BATON CIOCOLATA LAPTE 85G

943365

M&M BOMBOANE CU ARAHIDE 90G

943366

M&M BOMBOANE CU CIOCOLATA 90G

915307

M&M'S BOMBOANE CIOCOLATA GLAZURATE 45G

915308

M&M'S BOMBOANE CU ARAHIDE 45G

928617

MARS BATON 2PACK KING SIZE 70G

928618

MARS BATON CLASIC 51G

907242

SNICKERS 2PACK 75G

935629

SNICKERS 4 PACK 200G

100966

SNICKERS BATON CIOCOLATA 50G

953537

SNICKERS BATON DE CIOCOLATA CROCANT40G

952090

SNICKERS TRIO BATON CIOCO 112.5G

935630

TWIX 4PACK 200G

930996

TWIX EXTRA TWIN 75G

929595

MARS CELEBRATIONS STICLA MINIBAT.312G

954650

MARS CELEBRATIONS BRADUT MINIBAT215G

 

 

Nr.

Articole

914504

PEDIGREE ADULT VITA&PASARE 8,4KG

927888

PEDIGREE HR.USCATA ADULT VITA&PAS.2.6KG

936161

PEDIGREE HR.USCATA JR.PUI&OREZ 3KG

914502

PEDIGREE HRANA UMEDA CAINI JUNIOR 4x100G

921654

PEDIGREE HR.US.CATEI TAL.MICA PUI&LEG2KG

947669

PEDIGREE HR.UM.ADULT VITA&PASARE4X100G

914503

PEDIGREE HRANA UMEDA CAINI ADULTI 4x100G

921651

PEDIGREE HRANA UMEDA CAINI ADULTI 100G

936163

PEDIGREE HRANA UMEDA CAINI JUNIOR 100G

936164

PEDIGREE HRANA UMEDA CAINI VITA&IEPU100G

952722

PEDIGREE MINI TALIE MICA PUI&OREZ 1.4KG

947660

PEDIGREE RODEO PT.CAINI CU VITA 70G

116658

PEDIGREE BISCROK PENTRU CAINI 200G

921652

PEDIGREE MARKIES PENTRU CAINI 150G

921653

PEDIGREE DENTASTIX MEDIU 7 BUC 180G

930306

PEDIGREE DENTASTIX TALIE MICA 7BUC 110G

947661

WHISKAS HRANA CU PUI PISICI STERIL1,4KG

925767

WHISKAS HRANA US PISICI CU VITA 1,4KG

925765

WHISKAS HRANA USC PISICI CU PUI 1,4KG

928196

WHISKAS SUPA CREMA PISICI CU VITA 85G

947737

WHISKAS HR.UM.PT PISICI JR PASARE 100G

909795

WHISKAS HRANA UMEDA PISICI JUNIOR 4x100G

924382

WHISKAS HRANA UMEDA PISICI ADULT 4x100G

925264

WHISKAS HRANA UMEDA PISICI GUST PUI 100G

106772

WHISKAS HRANA USCATA PISICI JUNIOR 300G

914510

SHEBA HRANA UMEDA PISICI PUI 85G

 

CAPITOLUL IV – Mecanismul Campaniei:

4.1       La achizitionarea de produse Mars Romania, din categoria dulciuri, in valoare de minimum 44.99 RON, TVA inclus prin intermediul platformei LYVRA, pe acelasi bon fiscal, in perioada campaniei 18.11.2020-15.12.2020, REWE va acorda pe bonul fiscal o reducere de 19.99 Ron, TVA inclus.

4.2      La achizitionarea de produse Mars Romania, din categoria produse pentru animale, in valoare de minimum 49.99 RON, TVA inclus prin intermediul platformei LYVRA, pe acelasi bon fiscal, in perioada campaniei 18.11.2020-15.12.2020, REWE va acorda pe bonul fiscal o reducere de 19.99 Ron, TVA inclus.

In situatia in care pe un bon fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat valoarea minima pentru participare, clientul va primi aceeasi reducere in cuantum de 19.99 RON, TVA inclus.

Toti clientii care vor utiliza platforma de livrari la domiciliu in conditiile prevazute in prezentul Regulament vor beneficia de reducerea de 19,99 Ron, TVA inclus fara a fi necesare alte demersuri.

4.3       Promoțiile pot fi cumulate, daca se indeplinesc conditiile mentionate mai sus. Astfel, daca un client achiziționeaza atat produse Mars Romania, dulciuri, in valoare de 44.99 Ron, TVA inclus și produse Mars Romania, mâncare pentru animale în valoare de 49.99 Ron, TVA inclus clientul va primi o reducere de 39.98 Ron, TVA inclus.

4.4   Dupa data incetarii campaniei, Produsele Participante isi vor pierde aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate și nicio obligatie în legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

CAPITOLUL V – Limitarea raspunderii

5.1       Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din activitatile de manipulare si distribuire a Produselor Participante, care raman in sarcina transportatorului.

5.2       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului sau a oricarei persoane interesate, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL VI – Prelucrarea datelor personale

6.1.    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele cu caracter personal ale Persoanelor care inainteaza reclamatii sunt colectate de Rewe Romania în calitate de operator de date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul solutionarii reclamatiilor legate de derularea Campaniei.

6.2.    Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanţii la această Campanie declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le- au citit şi le-au inteles integral în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3.    Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele care transmit reclamatii privind derularea Campaniei.

6.4.    Datele cu caracter personal prelucrate sunt minim: nume, prenume si numarul de telefon. In situatia in care reclamatia va fi transmisa prin e-mail, va fi prelucrata si adresa de e-mail. De asemenea, poate fi prelucrata si adresa de domiciliu sau semnatura persoanei vizate, dupa caz. Suplimentar, pot fi prelucrate si alte date care sunt necesare in vederea identificarii reclamantului si solutionarii plangerii.

6.5.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri(temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

- Soluționarea plângerilor formulate de participant în legatură cu derularea Campaniei. Persoanele vizate au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare a Campaniei potrivit prezentului Regulament. De asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității Organizatorului; (interes legitim)

- Datele Participanţilor pot fi prelucrate de Organizator şi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul obligației legale; (obligatie legala)

- Organizatorul poate prelucra datele Participanţilor în vederea soluționării altor plangeri formulate de persoanele care se consideră vătamate, apărarea drepturilor Organizatorului, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări sau analize; (interesul legitim al Organizatorului)

6.6.    Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate: (a) dreptul de acces; (b) dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor; (c) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii; (d) dreptul de a va opune prelucrarii; (f) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; (g) dreptul la portabilitatea datelor; (h) dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente. Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Rewe Romania regasiti la adresa https://www.penny.ro.

6.7.    Datele vor putea fi dezvaluite autoritatilor sau partenerilor contractuali strict in vederea solutionarii reclamatiilor, dar nu vor fi transferate in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

6.8.    Datele vor fi stocate de catre Organizator pe perioada de prescriptie civila, penala sau fiscala, dupa caz.

 

 

 

CAPITOLUL VII – Modificarea campaniei

7.1       Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/sau caz fortuit astfel cum sunt acestea definite de lege.

7.2       Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator in termen de maximum 48 ore de la data achizitionarii Produselor Participante, la sediul acestuia mentionat in Capitolul 1 sau la adresa de e-mail contact@penny.ro. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, numarul de telefon, precum si date suplimentare care pot fi necesare pentru identificarea reclamantului.

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatiei.Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

7.3       Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

pe site-ul penny.lyvra.ro si pe site-ul penny.ro,

7.4.        Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite.

 

CAPITOLUL VIII– Litigii

Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Organizator

REWE ROMANIA S.R.L