Penny Penny
Penny Penny
Penny
Penny
Campanie Curatenie de toamna

REGULAMENTUL CAMPANIE

„Curatenie de toamna”

derulata in perioada 07.10.2020-20.10.2020

 

CAPITOLUL I – Organizatorul campaniei si scopul acesteia:

1.1          Organizatorul campaniei, intitulat „Curatenie de toamna”, este societatea, REWE Romania S.R.L., cu sediul social in Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO (denumita in continuare “REWE”).

 in parterneriat cu

1.2          Henkel Romania S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015, cod unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24, denumita in cele ce urmeaza "Henkel"

si

1.3      SC Staicu Studio S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Darstelor, nr. 2, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5350/2002, cod unic de inregistrare  RO14718630, denumită în cele ce urmeaza “LYVRA”.

1.3          Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

·                pe site-ul penny.lyvra.ro si pe site-ul penny.ro,

·                la sediul magazinelor participante, astfel cum sunt acestea mentionate mai jos.

1.4          Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, conform pct. 1.2.

CAPITOLUL II – Durata campaniei, aria de desfasurare si participantii:

Campania se va derula in perioada 07.10.2020 ora 11.00 - 20.10.2020 ora 18.00, pe platforma de comenzi cu livrare la domiciliu penny.lyvra.ro produsele comandate putandu-se livra doar dinmagazinele menționate mai jos, care beneficiază de serviciul de livrare la domiciliu in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament:

Nr. Crt.

Nr. Filiala

Cod Postal

Denumire Filiala

Adresa

Judetul

1

4328

12352

BUCURESTI BUCURESTII NOI

Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1

BUCURESTI

2

4343

52065

BUCURESTI NASAUD

Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5

BUCURESTI

3

4451

040993 

BUCURESTI LUICA

Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4

BUCURESTI

4

4471

77190

PIPERA

Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari

ILFOV

5

4498

61333

BUCURESTI - BD.TIMISOARA

B-dul Timisoara, Nr. 56, Sector 6

BUCURESTI

6

4504

32066

BUCURESTI FIZICIENILOR

Bd. Fizicienilor, Nr. 28-32, Sector 3

BUCURESTI

7

4602

22325

BUCURESTI XXL

Str. Fundeni, Nr. 38-40, Sector 2

BUCURESTI

Comenzile online se pot livra numai pe teritoriul Bucuresti si judetul Ilfov, conform termenilor si conditiilor prevazute pe site-ul penny.lyvra.ro.

Participantii la aceasta Campanie sunt clientii care acceseaza platforma Lyvra, respectiv inseamna persoana fizica sau juridica care achizitioneaza cu ajutorul Lyvra unul sau mai multe Produse Participante, prin lansarea unei comenzi ferme catre Livrator, utilizand platforma penny.lyvra.ro.

CAPITOLUL III – Produsele participante la campanie:

La aceasta campanie participa produse din categoria detergenti si produse de ingrijire a locuintei (denumite in continuare „Produsele Participante”), apartinand urmatoarelor marci, Henkel Romania in limita stocului disponibil din fiecare magazin particioant

Art. Nr.

Denumire articol

946770

PERSIL GEL DETERGENT LICHID PENTRU RUFE DIVERSE SORTIMENTE 1L 20SPALARI

947063

*PERSIL DET.LICHID DIV.SORT.2L 40SP

946623

*PERSIL DET.LICH.POW GEL DIV.SORT60SP 3L

947741

*PERWOLL DETERG LICHID DIV.SORT.30SP1,8L

947711

*PERWOLL DET.LICHID DIV.SORT.45SP 2,7L

948871

PERSIL DETERGENTCAPSULE REGULAR 42SP 42 SPALARI

946925

PERSIL DETERGET DUO CAPS LAVANDA COLOR 28CAPS 28SP

953250

SILAN BALSAM RUFE DIVERSE SORTIMENTE 1.8L 72SP

947932

SILAN BALSAM SUPREME ELEGANCE 1.2L 48 SPALARI

910425

*PUR DETERGENT VASE MERE/LEMON 450ML/PUR DISH WASH DETERGENT 450ML

950502

PUR DETERGENT PENTRU VASE DIVERSE SORTIMENTE 750ML

919823

CLIN SOLUTIE GEAM DIV SORT 500ML/CLIN WINDOW CLEANER MIX CASE 500ML

931201

*BREF GEL DEZINFECTANT WC FRESH 700ML/*BREF GEL DESINFECTANT WC FRESH 700ML

906921

*BREF POWER AKTIV DIV.SORT. 50G/BREF WC FRESHNER 50G

918942

*BREF POWER AKTIV OCEAN ODORIZ.WC3X50G/*BREF POWER AKTIV OCEAN WC FRESH.3X50G

 

CAPITOLUL IV – Mecanismul Campaniei:

4.1       La achizitionarea de Produse Participante  in valoare de minimum 59 RON (TVA inclus) prin intermediul platformei LYVRA, pe acelasi bon fiscal, in Perioada Campaniei 07.10.2020-20.10.2020,Rewe va acorda pe bonul fiscal o reducere de 19.99 Ron, TVA inclus, reprezentand echivalentul valorii transportului pentru serviciul de livrare la domiciliu.

In situatia in care pe un bon fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat Valoarea minima pentru participare, clientul va primi aceeasi reducere de 19.99 RON.

 Toti clientii care vor utiliza platforma de livrari la domiciliu penny.lyvra.ro si vor achizitiona Produse participante in conditiile prevazute in prezentul Regulament vor beneficia de reducerea de 19,99 lei fara a fi necesare alte demersuri.

 

4.2       Dupa data incetarii campaniei, Produsele Participante isi vor pierde aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate și nicio obligatie în legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

CAPITOLUL V – Limitarea raspunderii

5.1       Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din activitatile de manipulare si distribuire a Produselor Participante, care raman in sarcina transportatorului.

5.2       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului sau a oricarei persoane interesate, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL VI – Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1.    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele cu caracter personal ale Persoanelor care inainteaza reclamatii sunt colectate de Rewe Romania în calitate de operator de date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul solutionarii reclamatiilor legate de derularea Campaniei.

6.2.    Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanţii la această Campanie declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le- au citit şi le-au inteles integral în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3.    Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele care transmit reclamatii privind derularea Campaniei.

6.4.    Datele cu caracter personal prelucrate sunt minim: nume, prenume si numarul de telefon. In situatia in care reclamatia va fi transmisa prin e-mail, va fi prelucrata si adresa de e-mai. De asemenea, poate fi prelucrata si adresa de domiciliu sau semnatura persoanei vizate, dupa caz. Suplimentar, pot fi prelucrate si alte date care sunt necesare in vederea identificarii reclamantului si solutionarii plangerii.

6.5.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri(temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

- Soluționarea plângerilor formulate de participant în legatură cu derularea Campaniei. Persoanele vizate au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare a Campaniei potrivit prezentului Regulament. De asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității Organizatorului. (interes legitim)

- Datele Participanţilor pot fi prelucrate de Organizator şi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul obligației legale ( obligatie legala)

- Organizatorul poate prelucra datele Participanţilor în vederea soluționării altor plangeri formulate de persoanele care se consideră vătamate, apărarea drepturilor Organizatorului, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări sau analize (interesul legitim al Organizatorului)

6.6.    Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate: (a) dreptul de acces; (b) dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor; (c) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii; (d) dreptul de a va opune prelucrarii; (f) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; (g) dreptul la portabilitatea datelor; (h) dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente. Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Rewe Romania regasiti la adresa https://www.penny.ro.

6.7.    Datele vor putea fi dezvaluite autoritatilor sau partenerilor contractuali strict in vederea solutionarii reclamatiilor, dar nu vor fi transferate in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

6.8.    Datele vor fi stocate de catre Organizator pe perioada de prescriptie civila, penala sau fiscala, dupa caz.

 

CAPITOLUL VII – Modificarea campaniei

7.1       Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/sau caz fortuit astfel cum sunt acestea definite de lege.

7.2       De asemenea, in cazul modificarii duratei campaniei sau a oricarei prevederi din prezentul Regulament, Organizatorul va aduce la cunostinta celor interesati aceste modificari prin incheierea de acte aditionale.

7.3       Prezentul Regulamentul si eventualele sale acte aditionale pot fi obtinute, in mod gratuit, de catre orice persoana interesata, in urma solicitarii facute la sediul organizatorului din Romania, Str. Busteni, Nr.7, Jud. Ilfov.

CAPITOLUL VIII– Litigii

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator in termen de maximum 48 ore de la data achizitionarii Produselor Participante cu privire la produse sau aspecte organizatorice, la sediul acestuia mentionat in Capitolul 1 sau la adresa de e-mail contact@penny.ro. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, numarul de telefon, precum si date suplimentare care pot fi necesare pentru identificarea reclamantului.

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatiei.

Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Semnătura,

Societatea REWE ROMANIA S.R.L.

prin administrator,

Daniel-Eduard Gross

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

 

 Act aditional nr. 1 LA

Regulamentul oficial al CAMPANIEI

Curatenie de toamna

derulata in perioada 07.10.2020-20.10.2020

 

REWE ROMANIA SRL, cu sediul social in Com. Stefanestii de Jos, str. Busteni nr. 7, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/886/2005, Cod Unic de Inregistrare 13348610, reprezentata legal prin administrator, Daniel Eduard Gross, in calitate de Organizator a campaniei „Curatenie de toamna”, desfasurata in perioada 07.10.2020 – 20.10.2020,

in parteneriat cu,

Henkel Romania S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015, cod unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24, denumita in cele ce urmeaza "Henkel"

si

Staicu Studio S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Darstelor, nr. 2, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5350/2002, cod unic de inregistrare  RO14718630, denumită în cele ce urmeaza “LYVRA”.

AVAND IN VEDERE

Cap. III din Regulamentul Oficial al Campaniei, si intentia partilor de a-l completa

PRIN URMARE,

 s-a decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei, incepand cu data de 14.10.2020, astfel:

 

Art. 1    Completarea Capitolului III – Produse participante la campanie, din Regulament, prin adaugarea la lista produselor participante, a produselor din lista de mai jos:

Art. Nr.

Denumire articol

954400

BREF DEZINFECTANT WC PRONATURE MINT 700ML

954401

BREF ODORIZANT WC PRONATURE MINT 3x50GR

954403

CLIN SOLUTIE PENTRU GEAMURI 500ML

954404

PUR DETERGENT DE VASE PRONATURE 500ML

954405

SOMAT DETERGENT VASE PENTRU MASINA DE SPALAT 36PCS 36SP

954406

K2R SERVETELE CAPTATOARE DE CULOARE ECO 18BUC

947900

PERSIL DETERGENT LICHID GEL REGULAR 5L 100SP

947903

PERSIL DETERGENT LICHID GEL COLOR 5L 100SP

 

Art.2 Urmare a modificarilor anterior mentionate, lista completa mentionata in cadrul Cap. III – „Produsele participante la campanie”, din Regulament, devine:

Art. Nr.

Denumire articol

946770

PERSIL GEL DETERGENT LICHID PENTRU RUFE DIVERSE SORTIMENTE 1L 20SPALARI

947063

*PERSIL DET.LICHID DIV.SORT.2L 40SP

946623

*PERSIL DET.LICH.POW GEL DIV.SORT60SP 3L

947741

*PERWOLL DETERG LICHID DIV.SORT.30SP1,8L

947711

*PERWOLL DET.LICHID DIV.SORT.45SP 2,7L

948871

PERSIL DETERGENTCAPSULE REGULAR 42SP 42 SPALARI

946925

PERSIL DETERGET DUO CAPS LAVANDA COLOR 28CAPS 28SP

953250

SILAN BALSAM RUFE DIVERSE SORTIMENTE 1.8L 72SP

947932

SILAN BALSAM SUPREME ELEGANCE 1.2L 48 SPALARI

910425

*PUR DETERGENT VASE MERE/LEMON 450ML/PUR DISH WASH DETERGENT 450ML

950502

PUR DETERGENT PENTRU VASE DIVERSE SORTIMENTE 750ML

919823

CLIN SOLUTIE GEAM DIV SORT 500ML/CLIN WINDOW CLEANER MIX CASE 500ML

931201

*BREF GEL DEZINFECTANT WC FRESH 700ML/*BREF GEL DESINFECTANT WC FRESH 700ML

906921

*BREF POWER AKTIV DIV.SORT. 50G/BREF WC FRESHNER 50G

918942

*BREF POWER AKTIV OCEAN ODORIZ.WC3X50G/*BREF POWER AKTIV OCEAN WC FRESH.3X50G

954400

BREF DEZINFECTANT WC PRONATURE MINT 700ML

954401

BREF ODORIZANT WC PRONATURE MINT 3x50GR

954403

CLIN SOLUTIE PENTRU GEAMURI 500ML

954404

PUR DETERGENT DE VASE PRONATURE 500ML

954405

SOMAT DETERGENT VASE PENTRU MASINA DE SPALAT 36PCS 36SP

954406

K2R SERVETELE CAPTATOARE DE CULOARE ECO 18BUC

947900

PERSIL DETERGENT LICHID GEL REGULAR 5L 100SP

947903

PERSIL DETERGENT LICHID GEL COLOR 5L 100SP

 

Restul prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei, care nu sunt afectate de prezentul Act Aditional raman neschimbate.

 

REWE ROMANIA SRL

prin Administrator,

Daniel Eduard Gross